Juridische informatie

Host: AGORA SAS, Avenue d’Iéna 39, 75116 Parijs, Frankrijk
BTW: FR93784669111
Uitgever: AGORA SAS – support@gcplus.fr
Webmaster: RTE Service – support@gcplus.fr
Host: 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk

Wie zijn wij?

Agora SAS is een bedrijf gevestigd in Frankrijk, gespecialiseerd in abonnementen op diensten en SaaS producten. Zijn expertise ligt op het gebied van After-Sales services voor consumptiegoederen.

Definities

Agora Plus: de site www.agoraplus.com of het geheel van deze applicaties

Agora SAS: de site www.agoraplus.com of het geheel van deze applicaties

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of een rechtspersoon die AGORA PLUS gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Dienstverlening et services: Agora SAS biedt services aan klanten waarmee deze via AGORA PLUS toegang kunnen krijgen tot inhoud, inhoud kunnen toevoegen of het wijzigen van inhoud.

Inhoud: Alle componenten van de informatie op de site, inclusief teksten – opengewerkte tekeningen – technische documentatie – afbeeldingen – video’s.

Klanten informatie: Hierna “informatie” genoemd die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die Agora SAS voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analytische doeleinden en statistieken kan bewaren.

Gebruiker: Internetgebruiker die zich verbindt, gebruikmakend van de voornoemde website.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van personen op wie zij van toepassing zijn” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen ‘persoonlijke gegevens’, ‘betrokkene’, ‘onderaannemer’ en ‘gevoelige gegevens’ hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

Op de website

Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en waarom wij deze verzamelen

We verzamelen persoonlijke gegevens om onze klantrelatie met u beter te beheren, beter te richten op marketing en producten en services te ontwikkelen die voldoen aan de voorkeuren van onze klanten. We behandelen uw persoonlijke gegevens alleen voor vooraf gedefinieerde en wettelijke doeleinden: uw positie om te bepalen welke middelen moeten worden toegewezen aan uw specifieke diensten in uw land en de zoekopdracht of website die voorafgaat aan uw toegang tot onze websites om onze advertenties te optimaliseren.

Uw opmerkingen

Wanneer bezoekers opmerkingen achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven op het reactieformulier, evenals het IP-adres van de bezoeker en de user-agentstring van de browser om spam te detecteren.

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, raden wij u aan om het downloaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) te vermijden. Websitebezoekers kunnen alle sitegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Contactformulier

Met de formulieren kunt u contact met ons opnemen via onze hulpmiddelen voor klantbeheer. Uw gegevens worden opgeslagen in onze management tools en we passen hetzelfde beleid toe als voor onze geabonneerde klanten.

Cookies

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen in de terminal van de gebruiker (bijv. Computer, smartphone) (hierna “cookies” genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies riskeren in geen geval de terminal van de gebruiker te beschadigen.

Agora SAS kan de informatie van de gebruiker over zijn bezoek aan de site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan Agora SAS de inhoud van de site, de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies die de navigatie en / of de levering van de door de site aangeboden diensten mogelijk maken, de gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij deze al dan niet wil accepteren, zodat cookies op de website worden geregistreerd. de terminal of, in tegendeel, dat ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun afzender. De gebruiker kan zijn browser ook zodanig configureren dat de acceptatie of afwijzing van cookies hem op tijd wordt aangeboden, voordat een cookie in zijn terminal wordt geregistreerd. Agora SAS informeert de gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteit van zijn browsersoftware niet volledig beschikbaar is.

Tenzij u besluit om cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site deze cookies mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk gewenst moment uitschakelen voor de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de door de site aangeboden services kan verminderen of onmogelijk kan maken.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de gebruiker diegenen verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en zijn ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer AGORA PLUS of een van haar serviceproviders voor technische compatibiliteitsdoeleinden niet kan herkennen aan het type browser dat wordt gebruikt door de terminal, de taal en weergave-instellingen of het land waarvan de terminal verbinding lijkt te hebben met internet.

Indien van toepassing wijst Agora SAS elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechterde werking van AGORA PLUS en de diensten die mogelijk worden aangeboden door Agora SAS als gevolg (i) de weigering van cookies door de gebruiker (II) de onmogelijkheid voor Agora SAS om cookies te registreren of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking vanwege de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. In het hulpmenu van de browser wordt beschreven hoe de gebruiker zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

Geïntegreerde inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). De ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden opnemen en uw interactie met deze ingesloten inhoud controleren, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent verbonden met deze website.

Analyse

AGORA PLUS kan zo nu en dan Internet-tags gebruiken (ook wel “tags” of actietags, GIF met één pixel, transparante GIF, onzichtbare GIF en één-op-één GIF genoemd) en deze via een webanalysepartner implementeren die kan worden gevonden (en dus de informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker) opslaat in het buitenland.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst waardoor gebruikers toegang krijgen tot de site als op de verschillende pagina’s van de site.

Met deze technologie kan Agora SAS de reacties van bezoekers op AGORA PLUS en de effectiviteit van zijn acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe serviceprovider kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers aan onze website en andere websites, rapporten over de website-activiteit voor Agora SAS opstellen en andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internet.

Met wie delen wij uw gegevens?

We delen uw gegevens niet, buiten om onze directe onderaannemers die werken bij klantenservice, het onderhoud en de upgrade van onze sites en applicaties.
De site bevat een aantal hypertekst koppelingen naar andere sites, opgezet met toestemming van AGORA SAS, maar Agora SAS heeft geen mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is om u te kunnen herkennen en reacties automatisch goed te keuren in plaats van ze te modereren.

Voor gebruikers die de functies van onze website gebruiken om contact met ons op te nemen, slaan we ook de persoonlijke gegevens op die zij in hun gebruikersprofiel hebben opgegeven. Hun gegevens vallen dan onder het algemene gegevensbeleid van onze applicaties.

Welke rechten heeft u op uw gegevens?

Als u een account op deze site heeft of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand met persoonlijke gegevens die we over u hebben, inclusief de gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben, wissen. Dit omvat niet de gegevens die we moeten bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.

Raadpleeg ons standaard toepassingsbeleid als u een aangemelde klant bent of als u contact met ons hebt opgenomen.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden geverifieerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

De gegevens van de bezoekers die contact met ons hebben opgenomen, worden opgeslagen in onze managementtool die wordt gehost in de EU.

Uw contactgegevens

Raadpleeg ons standaard toepassingsbeleid als u een aangemelde klant bent of als u contact met ons hebt opgenomen.

Wat zijn de procedures voor inbreuk op de gegevens

zie melding van incidenten in het databeheerbeleid voor onze applicaties

Over onze toepassingen

De klant is op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 over het vertrouwen in de digitale economie, de wet inzake gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

Verzameling van persoonlijke gegevens

Voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met het maken van het persoonlijke account van de gebruiker en het bladeren door AGORA PLUS, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens: Agora SAS De laatste wordt vertegenwoordigd door zijn president.

Als gegevensbeheerder is AGORA PLUS vastbesloten om te voldoen aan de geldende wettelijke eisen. Het is zijn verantwoordelijkheid om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie over de verwerking van hun persoonlijke gegevens te verstrekken en een register bij te houden van de consistente behandeling naar de realiteit. Wanneer Agora SAS persoonsgegevens verwerkt, onderneemt Agora SAS alle redelijke stappen om de juistheid en geschiktheid van de persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor Agora SAS ze behandelt.

Doel van de verzamelde gegevens

Agora Sas kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

  • om navigatie op de website mogelijk te maken en het beheer en de traceerbaarheid van services die door de gebruiker zijn besteld: inloggen en gebruik van de website, facturatie, bestelgeschiedenis, etc.
  • om de ondersteuning van de gebruikers van de site en de oplossing van deze verzoeken mogelijk te maken
  • voorkomen en bestrijden van computerfraude (spamming, hacking …): computerhardware gebruikt voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (hash)
  • om het gebruik van AGORA PLUS te verbeteren: verbind- en gebruiksgegevens
  • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op AGORA PLUS: e-mailadres

Agora SAS verkoopt uw persoonlijke gegevens niet, die daarom alleen worden gebruikt door noodzaak of voor statistische doeleinden en analyses.

Toegangsrechten, rectificatie en oppositie

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving, hebben AGORA PLUS gebruikers de volgende rechten:

  • Toegangsrecht (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), update, volledigheid van de gegevens van gebruikers recht van vergrendeling of wissen van gegevens van de gebruikers van persoonlijke aard (artikel 17 van de AVG), wanneer ze onnauwkeurig, onvolledig, twijfelachtig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is
  • recht om op elk moment toestemming in te trekken (artikel 13-2c AVG)
  • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG)
  • recht van oppositie tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)
  • recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die de gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het onderwerp zijn van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)

Zodra Agora SAS kennis krijgt van het overlijden van een gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt Agora SAS zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij hun bewaring noodzakelijk is voor bewijskracht of om een legale verplichting na te komen.

Als de gebruiker wenst te weten hoe Agora SAS zijn persoonlijke gegevens gebruikt, vraagt om deze te rectificeren of zich daartegen te verzetten, kan de gebruiker schriftelijk contact opnemen met Agora SAS op het volgende adres:

AGORA SAS – Persoonlijke gegevens

39 Avenue d’Iéna 75116 Parijs, Frankrijk.

Verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die op grond van de wet aan Agora SAS worden opgelegd, met name met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van Agora SAS een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

Niet-communicatie van persoonlijke gegevens

Agora SAS zal de door de Europese Commissie verzamelde informatie niet verwerken, hosten of overdragen zonder eerst de klant te informeren. Agora SAS blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers op AVG te kiezen: nr. 2016-679.

Agora SAS neemt alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de informatie te waarborgen. In het bijzonder zal het niet worden doorgegeven aan onbevoegden. Als een incident dat van invloed is op de integriteit of vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens bij Agora SAS onder de aandacht wordt gebracht, zal Agora SAS de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de genomen corrigerende maatregelen gedetailleerd beschrijven. AGORA PLUS verzamelt geen “gevoelige gegevens”.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen uitsluitend worden verwerkt door dochterondernemingen van Agora Sas en onderaannemers (dienstverleners) voor de doeleinden van dit beleid.

Binnen de grenzen van hun respectieve attributies en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van AGORA PLUS Gebruikers hoofdzakelijk onze medewerkers van de klantenservice.

Incidentmelding

Ongeacht de geleverde inspanningen, geen enkele methode van verzending via internet of elektronische opslag is absoluut veilig. Als we een beveiligingslek vaststellen, zullen we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat ze passende actie kunnen ondernemen. Onze incidentmeldingsprocedures houden rekening met al onze wettelijke verplichtingen, op nationaal of Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken die verband houden met hun accountbeveiliging en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om te voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Er worden geen Persoonsgegevens gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, die worden uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te beschermen, gebruikt AGORA PLUS netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoorden.

Agora SAS neemt bij het verwerken van persoonlijke gegevens alle redelijke maatregelen om het te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.